Siekdami savo saulės plasnojame sparnais ir mėgaujamės aukščiu, kurio vis trūksta. Patekę į aukštesnį lygį, įgijam tvirtesnius sparnus ir su nauja jėga mosuojam vėl. Arba su palinkėjimais juos perduodam jaunam Ikarui.